Spojka TSSO

Spojka TSSO se spodní maticí se závity BSP